image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2021)

Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2021)Vyvěšeno: 23. 3. 2021
Sejmuto: 31. 12. 2023

v souladu s §§ 64 a 65 katastrálního zákona Vám zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k datu 1. 2. 2021.

Žádáme Vás o vyvěšení seznamu na úřední desce úřadu a na webových stránkách obce. V této souvislosti Vás zdvořile žádáme, pokud nemá Vaše obec dostatečný prostor na zveřejnění seznamu na úředně desce, je nutné zde umístit minimálně výzvu generálního ředitele ÚZSVM, která obsahuje základní informace, a to do 31. 12. 2023.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitoste ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31. 12. 2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 23. 02. 2023 1:17