image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů obce BRŤOV-JENEČ

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
č. 01/2016 o nakládání s odpady na území obce Brťov-Jeneč   
č. 02/2016 o místních poplatcích    
č. 03/2016 zrušení vyhlášky č. 1/2009 o místních poplatcích   
č. 02/2020 o místním poplatku ze psů   

č. 01/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

č. 01/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

č. 02/2023 o místním poplatku ze psů

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 01/2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 02/2023