Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

Get Adobe Flash player


Elektronická úřední deska obce Brťov-Jeneč

Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty


2020
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
7.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
 
2021
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
12.1.2021 31.1.2022 Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2021
12.1.2021 31.1.2022 Rozpočet Mateřské školy na rok 2021
12.1.2021 31.1.2022 Střednědobý rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2022-2023
12.1.2021 31.1.2022 Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy na rok 2022-2023
23.3.2021 31.12.2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2021)

v souladu s §§ 64 a 65 katastrálního zákona Vám zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k datu 1. 2. 2021.
Žádáme Vás o vyvěšení seznamu na úřední desce úřadu a na webových stránkách obce. V této souvislosti Vás zdvořile žádáme, pokud nemá Vaše obec dostatečný prostor na zveřejnění seznamu na úředně desce, je nutné zde umístit minimálně výzvu generálního ředitele ÚZSVM, která obsahuje základní informace, a to do 31. 12. 2023.
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitoste ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31. 12. 2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

15.4.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
12.5.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
31.8.2021 31.10.2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

1 volební okrsek - volby se v obci Brťov-Jeneč uskuteční v sále OÚ.
Starosta stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise: 5
(dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona 169/2020 Sb.)

15.7.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
1.9.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
5.10.2021 31.12.2021 Rozpočtové opatření č. 5/2021
13.7.2021 31.12.2021 Schválený závěrečný účet za rok 2020

+ příloha č. 1 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020)

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
14.9.2021 15.10.2021
Opatření obecné povahy 1/2021 Ministerstva zemědělství
2021
30.8.2021 23.9.2021
Aukční vyhláška (k.ú. Rašov)
2021
13.8.2021 29.8.2021
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2021
13.7.2021 28.7.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Veřejná vyhláška
2021
15.6.2021 2.7.2021
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2021
1.6.2021 21.6.2021
Sdělení o zveřejnění podkladů pro jednání VII. Valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací
2021
1.6.2021 18.6.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva
2021
26.5.2021 11.6.2021
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2021
12.5.2021 31.5.2021
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
2021
25.5.2021 29.5.2021
Oznámení o vydání změn Územního plánu Brťov-Jeneč - veřejná vyhláška
2021
26.4.2021 26.5.2021
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
2021
10.4.2021 11.5.2021
Sčítání lidí, domů, bytů 2021
2021
25.8.2020 23.3.2021
Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.8.2020)
V souladu s § 64 a 65 katastrálního zákona zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k 1.2.2019. Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31.12.2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.
2020
3.1.2021 3.2.2021
Rozpočtové opatření č. 7/2020
2020
9.1.2020 31.1.2021
Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2020
2020
9.1.2020 31.1.2021
Rozpočet Mateřské školy na rok 2020
2020
9.1.2020 31.1.2021
Střednědobý rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2021-2023
2020
9.1.2020 31.1.2021
Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy na rok 2021-2023
2020
5.1.2021 31.1.2021
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
2021
12.3.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
2020
4.6.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020
2020
30.6.2020 31.12.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019

+ příloha č. 1 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019)

2020
14.7.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 3/2020
2020
17.9.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 4/2020
2020
10.10.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020
2020
1.12.2020 31.12.2020
Návrh rozpočtového výhledu obce Brťov-Jeneč na rok 2022-2023
2020
1.12.2020 31.12.2020
Návrh rozpočtového výhledu Mateřské školy Brťov-Jeneč na rok 2022-2023
2020
1.12.2020 31.12.2020
Návrh rozpočtu obce Brťov-Jeneč na rok 2021
2020
1.12.2020 31.12.2020
Návrh rozpočtu Mateřské školy Brťov-Jeneč na rok 2021
2020
11.12.2020 31.12.2020
Rozpočtové opatření č. 6/2020
2020
15.12.2020 31.12.2020
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
2020
24.11.2020 15.12.2020
Záměr na pronájem nebytových prostor (pohostinství Avion)
2020
30.11.2020 15.12.2020
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
2020
19.10.2020 8.11.2020
Veřejná vyhláška - aktualizace Zásad územního rozvoje JmK
2020
23.10.2020 8.11.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení
2020
2.10.2020 5.11.2020
Veřejná vyhláška MěÚ Blansko - veřejné projednání změn územního plánu obce Brťov-Jeneč
2020
6.10.2020 31.10.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice JmK
2020
13.10.2020 31.10.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
14.10.2020 31.10.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o pronájmu obecního majetku
2020
3.8.2020 3.10.2020
Volby do zastupitelstev krajů

Starosta stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise: 5

(dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona 169/2020 Sb.)

2020
23.6.2020 10.7.2020
Mateřská škola Brťov-Jeneč - stavební úpravy (zakázka malého rozsahu na stavební práce)
2020
19.5.2020 30.6.2020
Veřejná vyhláška KrÚ JMK OÚPSŘ
2020
7.6.2020 30.6.2020
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
2020
1.5.2020 1.6.2020
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019
2020
12.5.2020 31.5.2020
Veřejná vyhláška KrÚ JMK OÚPSŘ
2020
28.4.2020 18.5.2020
Sdělení o zveřejnění podkladů pro jednání V. valné hromady "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí
2020
28.4.2020 17.5.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
2020
7.4.2020 11.5.2020
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
2020
24.2.2020 30.4.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
11.3.2020 30.4.2020
Mimořádná opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s COVID-19

- opatření ze dne 7.3.2020, č.j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 8.3.2020, č.j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 9.3.2020, č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 10.3.2020, č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

- opatření ze dne 10.3.2020, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

2020
12.3.2020 30.4.2020
Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu
2020
16.3.2020 30.4.2020
Nařízení a usnesení vlády ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
2020
17.3.2020 30.4.2020
Stanovisko GŘ HZS ČR - kontrola přestupků
2020
17.3.2020 30.4.2020
Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy
2020
18.3.2020 30.4.2020
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje - Příkaz nošení roušek
2020
13.3.2020 15.4.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
21.2.2020 13.3.2020
Aukční vyhláška
2020
7.1.2020 25.1.2020
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2020
Úřední deska obce Brťov-Jeneč