Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

BRŤOV-JENEČ

Obec se skládá ze dvou částí, z Brťova u Černé Hory a z Jenče. Brťov leží v údolí a Jeneč na Jenečském kopci. Jsou odděleny potokem Křížovka, nazývaným také Jenečský potok. Ke sloučení na obec Brťov-Jeneč došlo v roce 1960. Obec se nachází v západní části okresu Blansko, 437m n.m. Katastr má 437 ha a žije zde cca. 370 obyvatel.

Obecní knihovna v Brťově-Jenči

Knihovnictví má v naší obci více než stoletou tradici. Z nepřímých historických údajů (zmínky v Kronice obce a v Zápisech Místní školní rady) vyplývá, že Obecní knihovna byla založena prvním brťovským řídícím učitelem Kornelem Grimem v nově zbudované škole v Brťově někdy po r.1901.

   Po dobu trvání školy byli knihovníky řídící učitelé (Bohumil Palán, Josef Šír, Božena Šírová, Emilie Matalová, Alena Jílková) a knihovna měla část žákovskou a část pro dospělé.
   Po druhé světové válce byla knihovna přejmenována na Místní lidovou knihovnu, později na Místní knihovnu a v současné době je její název Obecní knihovna v Brťově-Jenči..
   Z důvodu malého počtu dětí byla v roce 1974 škola zrušena. Budova školy byla adaptována na Mateřskou školu a Místní lidové knihovně zde byla přidělena jedna místnost. Knihovnicí byla určena brťovská rodačka, bývalá učitelka ZŠ v Černé Hoře Anna Čumová, která tuto činnost vykonává doposud.


Přírodní park Lysicko