Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce


Hledat text:
Kategorie:
Datum vyvěšení: Kalendář Datum sejmutí: Kalendář

Aktuální dokumenty


2021
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
23.3.2021 31.12.2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí (k 1.2.2021)

v souladu s §§ 64 a 65 katastrálního zákona Vám zasíláme aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, aktualizovaný k datu 1. 2. 2021.
Žádáme Vás o vyvěšení seznamu na úřední desce úřadu a na webových stránkách obce. V této souvislosti Vás zdvořile žádáme, pokud nemá Vaše obec dostatečný prostor na zveřejnění seznamu na úředně desce, je nutné zde umístit minimálně výzvu generálního ředitele ÚZSVM, která obsahuje základní informace, a to do 31. 12. 2023.
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti, že k vlastnictví takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně, a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitoste ve smyslu § 1050 odst. 2 nového občanského zákoníku. Po uplynutí 10 let (t. j. k datu 31. 12. 2023) nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

 
2022
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
19.4.2022 1.6.2023 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
24.6.2022 30.6.2023 Závěrečný účet za rok 2021

+ přílohy

 
2023
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
29.12.2022 31.1.2024 Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2023
29.12.2022 31.1.2024 Rozpočet Mateřské školy na rok 2023
29.12.2022 31.1.2024 Střednědobý rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2024-2025
29.12.2022 31.1.2024 Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy na rok 2024-2025
3.2.2023 4.4.2023 Výzva k odstranění vozidla
9.2.2023 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 1/2023

Archiv - sejmuté dokumenty

Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument Kategorie:
22.2.2023 9.3.2023
Rozpočtové opatření č. 2/2023
2023
22.12.2021 31.1.2023
Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2022
2022
22.12.2021 31.1.2023
Rozpočet Mateřské školy na rok 2022
2022
22.12.2021 31.1.2023
Střednědobý rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2023-2024
2022
22.12.2021 31.1.2023
Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy na rok 2023-2024
2022
20.12.2022 31.1.2023
Rozpočtové opatření č. 10/2022
2022
29.11.2022 30.1.2023
Volba prezidenta České republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků
2022
1.12.2022 30.1.2023
Volba prezidenta České republiky - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
2022
28.12.2022 30.1.2023
Volba prezidenta České republiky -

Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2023 pro voliče, kteří budou v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19 a chtějí z tohoto důvodu využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky:
Uvedené informace jsou zveřejněny na internetových stránkách kraje: Jihomoravský kraj (jmk.cz)

2022
28.12.2022 30.1.2023
Volba prezidenta České republiky - oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
2022
14.11.2022 29.1.2023
Volba prezidenta České republiky - stanovení minimálního počtu členů volební komise
2022
7.4.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
2021
13.7.2021 31.12.2022
Schválený závěrečný účet za rok 2020

+ příloha č. 1 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020)

2021
16.3.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2022
2022
16.3.2022 31.12.2022
Informace ke změnám rozpočtu v roce 2022
2022
10.4.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022
2022
3.5.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022
2022
11.7.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022
2022
17.8.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2022
2022
7.9.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2022
2022
9.9.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2022
2022
23.11.2022 31.12.2022
Návrh rozpočtu obce Brťov-Jeneč na rok 2023
2022
23.11.2022 31.12.2022
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2023
2022
23.11.2022 31.12.2022
Návrh střednědobého výhledu obce Brťov-Jeneč na roky 2024 - 2025
2022
23.11.2022 31.12.2022
Návrh střednědobého výhledu MŠ Brťov-Jeneč na roky 2024 - 2025
2022
7.12.2022 31.12.2022
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
2022
3.11.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2022
2022
9.12.2022 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2022
2022
2.12.2022 22.12.2022
Aukční vyhláška
2022
2.12.2022 19.12.2022
Sdělení o zveřejnění podkladů pro jednání II.VH Svazku
2022
15.11.2022 30.11.2022
Oznámení o konání valné hromady Honebního společenstva Brťov-Jeneč
2022
5.9.2022 30.9.2022
Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška

Rekonstrukce silnice III/37719 Žernovník-Lubě-Unín
Přechodná úprava PÚP - uzavírka a objízdná trasa

2022
7.7.2022 24.9.2022
Komunální volby 23. a 24. září 2022

Kandidátní listina se podává na pověření úřad (Městský úřad Blansko) do 19.7.2022 do 16:00 hod.
Počet podpisů na petiční listině pro nezávislého kandidáta je 5% z počtu voličů v obci.
Počet podpisů na petiční listině pro stranu nebo sdružení kandidátů je 7% z počtu voličů v obci.
Další informace budou poskytnuty na Obecním úřadu v úředních hodinách.

2022
4.8.2022 21.8.2022
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2022
28.6.2022 22.7.2022
Vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor - restaurační zařízení Avion
2022
4.5.2022 24.6.2022
Návrh závěrečného účtu za rok 2021 + přílohy
2022
26.4.2022 26.5.2022
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro JMK - daň z nemovitých věcí na rok 2022
2022
7.4.2022 22.4.2022
Zrušení výběrového řízení "REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ BRŤOV-JENEČ"

Obec Brťov-Jeneč zveřejnila 24. března t.r. výzvu k předkládání nabídek na realizaci rekonstrukce fotbalového hřiště v naší obci Brťov-Jeneč. Vzhledem k tomu, že PD obsahovala nedostatky, díky kterým není možno nabídky fundovaně a zejména srovnatelně zpracovat  rozhodlo vedení obce o
zrušení výzvu bez udání důvodu.
Omlouváme se tímto za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení.

2022
24.3.2022 12.4.2022
Výzva k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce
"REKONSTRUKCE FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ BRŤOV-JENEČ"
PŘÍLOHY:
 - výzva k podání nabídky
 - A-Průvodní zpráva
 - B-Souhrnná technická zpráva
 - C1-Situace širších vztahů
 - C2-Katastrální situace
 - C3-Koordinační situace
 - C4-Vzorový příčný řez
 - položkový rozpočet (.xls) 
 - SO 101 Technická zpráva
 - SO 101 Situace
2022
5.2.2022 28.2.2022
Záměr na směnu pozemků
2022
1.2.2022 20.2.2022
Oznámení o vydání opatření obecné povahy MZE
2022
21.12.2021 5.2.2022
Záměr na pronájem nebytových prostor (pohostinství Avion)
2021
12.1.2021 31.1.2022
Rozpočet obce Brťov-Jeneč na rok 2021
2021
12.1.2021 31.1.2022
Rozpočet Mateřské školy na rok 2021
2021
12.1.2021 31.1.2022
Střednědobý rozpočtový výhled obce Brťov-Jeneč na rok 2022-2023
2021
12.1.2021 31.1.2022
Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy na rok 2022-2023
2021
21.12.2021 31.1.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2021
2021
15.4.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021
2021
12.5.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021
2021
18.7.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 3/2021
2021
1.9.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021
2021
5.10.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 5/2021
2021
1.11.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 6/2021
2021
23.11.2021 31.12.2021
Rozpočtové opatření č. 7/2021
2021
16.12.2021 31.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 01/2021, o poplatku za systém odpad. hospodářství
2021
6.12.2021 21.12.2021
Sdělení o zveřejnění podkladů pro jednání VIII. valné hromady "Svazku
2021
23.11.2021 15.12.2021
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2022
2021
23.11.2021 15.12.2021
Návrh střednědobého výhledu MŠ Brťov-Jeneč na roky 2023 - 2024
2021
23.11.2021 15.12.2021
Návrh střednědobého výhledu obce Brťov-Jeneč na roky 2023 - 2024
2021
23.11.2021 15.12.2021
Návrh rozpočtu obce Brťov-Jeneč na rok 2022
2021
19.11.2021 5.12.2021
Oznámení o vydání změn Územního plánu Brťov-Jeneč - veřejná vyhláška
2021
1.11.2021 25.11.2021
Aukční vyhláška UZSVM/BVY/4692/2021-BVYM (pozemky v k.ú. Rašov)
2021
31.8.2021 31.10.2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

1 volební okrsek - volby se v obci Brťov-Jeneč uskuteční v sále OÚ.
Starosta stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise: 5
(dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona 169/2020 Sb.)

2021
14.9.2021 15.10.2021
Opatření obecné povahy 1/2021 Ministerstva zemědělství
2021
30.8.2021 23.9.2021
Aukční vyhláška (k.ú. Rašov)
2021
13.8.2021 29.8.2021
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2021
13.7.2021 28.7.2021
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na P.K.
2021
15.6.2021 2.7.2021
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2021
12.5.2021 30.6.2021
Návrh Závěrečného účtu za rok 2020
2021
1.6.2021 21.6.2021
Sdělení o zveřejnění podkladů pro jednání VII. Valné hromady Svazku
2021
1.6.2021 18.6.2021
Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva
2021
26.5.2021 11.6.2021
Vyhlášení záměru obce Brťov-Jeneč o prodeji obecního majetku
2021
26.4.2021 26.5.2021
Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
2021
10.4.2021 11.5.2021
Sčítání lidí, domů, bytů 2021
2021
5.1.2021 31.1.2021
Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení pracovní povinnosti
2021
Úřední deska obce Brťov-Jeneč