Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

Get Adobe Flash player

PDF soubory k nahlédnutí:

pdf ico - obsah dokumentace
pdf ico - textová část
pdf ico - výkres základního členění
pdf ico - hlavní výkres
pdf ico - výkres veřejně prospěšných staveb a asanací
pdf ico - koordinační výkres
pdf ico - výkres širších vztahů
pdf ico - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
pdf ico - koordinační výkres-výřez