Brťov-Jeneč

Oficiální internetové stránky obce

Územní plán obce Brťov-Jeneč, úplné změní po změnách BJ 1-2
PDF soubory k nahlédnutí:

pdf ico - obsah dokumentace
pdf ico - textová část
pdf ico - výkres základního členění
pdf ico - hlavní výkres
pdf ico - výkres veřejně prospěšných staveb a asanací
pdf ico - koordinační výkres
pdf ico - koordinační výkres-výřez

 

 

Změna č.1 (2020) - PDF soubory k nahlédnutí:

pdf ico - obsah dokumentace
pdf ico - textová část
pdf ico - výkres základního členění
pdf ico - hlavní výkres
pdf ico - koordinační výkres